Rolando Krajnik

VOLILNA ENOTA I

Rolando Krajnik (finančni svetovalec)

Rodil sem se leta 1968 v Kranju. Osnovno šolo sem obiskoval v Retečah in na Trati, Srednjo ekonomsko  šolo pa v Ljubljani. Naziv univerzitetnega diplomiranega ekonomista  na Ekonomski fakulteti v Ljubljani sem pridobil leta 1993.

Najprej sem se zaposlil v podjetju Kompas MTS. Potem ko sem opravil potrebne izpite, sem do leta 2001 deloval kot borzni posrednik. Od takrat pa do leta 2009 sem bil direktor družbe na področju finančnih  storitev. Od leta 2009 opravljam delo finančnega svetovalca.

Leta 2014 sem bil kot član Komunalno ekološke liste izvoljen za občinskega svetnika v občini Škofja Loka. Kot svetnik sem bil zelo aktiven in eden redkih, ki se je aktivno zavzemal za resnične interese in želje občanov. Že od samega začetka mandata sem največ pozornosti posvečal okoljskim problemom občine. Veliko sem se ukvarjal predvsem s stanjem v podjetju Ekologija d.o.o., ki skladišči in predeluje nevarne odpadke v popolnoma neprimernih prostorih in v povsem neprimernem okolju, v bližini stanovanjskih stavb in tovarn. Leta 2016 sem bil med najbolj dejavnimi, ki smo ostro nasprotovali zelo velikemu povečanju predelave  nevarnih odpadkov tega podjetja na tej lokaciji. Z veliko truda nam je skupaj s somišljeniki  v letu 2017 tako  povečanje predelave nevarnih odpadkov dejansko uspelo preprečiti.

Že v mandatu 2014-2018, še bolj intenzivno pa v mandatu 2018-2022, sem skupaj  s svojimi somišljeniki začel opozarjati na zelo škodljive izpuste, ki prihajajo predvsem iz podjetja Knauf Insulation. Opozarjali smo na občasno zelo onesnažen zrak v naši občini, zlasti v bližnji okolici tovarne. Zaradi našega  opozarjanja na ta zelo pereč problem je občina sprejela določene ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka, ki pa še zdaleč niso zadostni. 

Od najstniških let sem bil dejaven na področju kulture, več kot 20 let sem bil član tamburaškega orkestra Bisernica, sodeloval sem tudi v gledališki skupini iz Reteč. Poleg kulturnega delovanja sem bil od začetka osnovne šole do konca študija član Nogometna kluba Reteče. 

Sem poročen in oče dveh študentov.  Zelo rad se ukvarjam s športom, predvsem rad kolesarim, najraje grem na Osolnik. Pozimi smučam in igram košarko.  

Verjamem, da me odlikujeta predvsem družbena občutljivost in pogum, da o stvareh javno spregovorim.